Blok zincirler dijital organizmalardır. Organizmaların DNA’sı nasıl değişiyorsa blok zincir protokollerinde de kod değişir. Biyolojik organizmalar gibi en iyi blok zincirler hayatta kalanlar ve gelişenler olacaktır.